Menu Bar / Menubalk

Software naam : Audacity
Software versie : 1.2

Laten we eens kijken naar de basis-elementen van de Audacity Menubalk :

menubar.jpg

De Menubalk is een typisch element in veel programma's. Het zal er ietwat anders uitzien dan hierboven en onder als je geen Linux gebruikt.

File/Bestand

Als je op "File/Bestand" klikt in de Menubalk krijg je een uitklapmenu met veel opties. Sommige opties zijn grijs gemaakt, zodat je er niet op kunt klikken. Je kunt alleen uit de opties kiezen die zwart zijn. De opties die beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van wat je op dat moment in Audacity aan het doen bent. Het volgende plaatje bijvoorbeeld, is genomen in Audacity toen het programma net geopend was, en er nog geen opname of bewerking begonnen was.

filemenu.jpg 

Het File/Bestand menu is waar je alle audio en project-file dingen kunt aanpassen.

optie actie
New creert een nieuw, leeg project scherm.
Open... door 'open' te selecteren krijg je een schermpje waarmee je een bestaand bestand kunt openen.  
Close sluit het huidige project scherm.
Save Project slaat het huidige Audacity project op (als AUP bestand).
Save Project As... hiermee kan je het huidige Audacity project opslaan met een andere naam of in een andere locatie. 
Recent Files...

geeft een lijst van de meest recente bestanden waar je mee hebt gewerkt, om te openen.

Export As WAV...

exporteert het huidige Audacity project als een standaard audio formaat zoals WAV of AIFF.

Export Selection As WAV... Dit is hetzelfde als Export, maar het exporteert alleen het geselecteerde gedeelte van het project.
Export As MP3...

exporteert het huidige Audacity project als een MP3 bestand.

Export Selection As MP3.

Dit is hetzelfde als Export MP3, maar het exporteert alleen het geselecteerde gedeelte van het project. 

Export As OGG...

exporteert het huidige Audacity project als een Ogg Vorbis bestand.

Export Selection As OGG... Dit is hetzelfde als Export as OGG, maar het exporteert alleen het geselecteerde gedeelte van het project.
Export Labels...

Als je Label-Tracks hebt, worden ze hiermee geexporteerd als een tekst bestand. Deze optie wordt vaak gebruikt in spraakherkenning.

Export Multiple... hiermee kun je meerdere dingen tegelijk exporteren. 
Exit/Quit sluit alle project-schermen en sluit Audacity af. Het zal je vragen of je je veranderingen wilt opslaan. 

Edit Menu / Bewerk menu

Het Edit Menu/Bewerkmenu is alleen toegankelijk als je een audiobestand aan het bewerken bent.

optie
actie
Undo Dit maakt je laatste actie ongedaan.  
Redo Dit herdoet de laatste actie die je ongedaan hebt gemaakt. 
Cut verwijdert de geselecteerde audio en plaatst het (tijdelijk) in het geheugen
Copy kopieert de geselecteerde audio van het geheugen zonder het te verwijderen uit het project. 
Paste plakt wat in het geheugen zit, op de plek waar de cursor (het pijltje) staat in het project. 
Trim verwijdert alles behalve de selectie.
Delete verwijdert de geselecteerde audio, zonder het (tijdelijk) op te slaan in het geheugen.
Silence wist de audio die geselecteerd is, en plaatst er stilte voor in de plaats, in plaats van het te verwijderen. 
Split verplaatst de geselecteerde audio naar zijn eigen track (of tracks).
Duplicate maakt een kopie van een gedeelte, hele of meerdere tracks naar nieuwe track(s)
Select...
selecteert een deel van de audio, afhankelijk van de gekozen optie. 
Find Zero Crossings zet de cursor, of de uiteinden van de selectie, naar het dichtstbijzijndste punt waar de audio-waveform (golf) door nul heengaat. 
Selection Save saves the current selection and position.

Selection Restore herstelt de selectie naar het project.
Move Cursor... deze commandos geven snelle en preceze manieren om de cursor door het project te plaatsen naar het begin en einde van tracks en selecties.
Snap-To...

zet het 'snappen' van de cursor naar het grip van tijd- waardes aan of uit.

turns snapping of the cursor to a grid of time values on or off. 

Preferences opent een schermpje waarmee je je voorkeuren voor Audacity kunt instellen. 

View / Beeld menu

Het View/Beeld Menu wordt gebruikt om de manier waarop je de kanalen ziet te bepalen, en heeft verschillende opties om werkbalken te tonen en verbergen. 

menuview.jpg

name action
Zoom In zoomt in op de horizontale as van de audio, zodat je minder tijd ziet. 
Zoom Normal standaard-zoom van ongeveer 2.5 cm per seconde. 
Zoom Out zoomt uit om meer tijd te zien.
Fit in Window toont het hele project.
Fit Vertically past de hoogte van alle tracks aan, zodat ze allemaal in het project scherm passen. 
Zoom to Selection zoomt in totdat de geselecteerde audio de breedte van het scherm vult, om je selectie in detail te bekijken.
Set Selection Format Stelt in hoe je in de onderkant van je programmascherm ziet hoe lang je selectie is. (in seconden, miliseconden etc)
History brengt het history/geschiedenis scherm naar voren. Het toont al de acties die je gedaan hebt in de huidige sessie. 
Float or Dock Control Toolbar zet de 'control' werkbalk bovenop ieder projectscherm of in een los zwevend scherm. 
Float or Dock EditToolbar zet de 'edit/bewerk' werkbalk bovenop ieder projectscherm of in een los zwevend scherm.
Float or Dock Mixer Toolbar zet de 'mixer' werkbalk bovenop ieder projectscherm of in een los zwevend scherm.
Float or Dock Meter Toolbar zet de 'dock meter' werkbalk bovenop ieder projectscherm of in een los zwevend scherm. .

Project

Het Project Menu wordt gebruikt om tracks in het project toe te voegen, te verwijderen of uit te lijnen. 

naam actie
Import Audio... importeert audio naar je project.
Import Labels... importeert Label Tracks (text bestanden).
Import MIDI... importeert MIDI bestanden.
Import Raw Data... probeert een bestand te openen van ongecomprimeerde bestandsformaten.
Edit ID3 Tags... opent een scherm waarin je de ID3 tags kunt aanpassen die bij de project horen, voor als je als MP3 wilt exporteren.
Quick Mix mixt alle geselecteerde tracks tot er 1 of 2 tracks over zijn.
New Audio Track maakt een nieuwe lege audio track.
New Stereo Track maakt een stereo versie van de nieuwe audio track. 
New Label Track maakt een nieuwe label track.
New Time Track maakt een speciale track die je kunt gebruiken om het project versneld en langzamer af te spelen. 
Remove Track(s) verwijdert de geselecteerde track(s) van het project.
Align Tracks
lijnt de tracks uit, volgens de optie die je kiest.
Align and move cursor
hetzelfde als 'Align Tracks" maar het wordt gevolgd door het "Move Cursor" commando van het Edit Menu.
Add Label at Selection maakt een nieuw label/etiket aan het begin van je huidige selectie.
Add Label at Playback Position is hetzeflde als "Add Label at Selection" maar het label/etiket wordt toegevoegd op de huidige positie tijdens het afspelen.

Generate / genereer

Het Generate / genereer Menu biedt verschillende mogelijkheden om gegenereerde audio elementen in een track te plaatsen. 

menugenerate.jpg

De lengte van de audio die wordt gegenereerd is afhankelijk van de lengte van je selectie en de positie is afhankelijk van de linkergrens van je selectie. Als je geen selectie hebt gemaakt, wordt de standaard lengte van 30 seconden toegevoegd op de plek van je cursor.

name action
Silence

voegt stilte in

Tone voegt een audiosignaal van een gekozen toonhoogte en volume
White Noise voegt ruis in
Plugins
er zijn teveel plugins om hier te beschrijven: experimenteer maar!

Effect

Met het Effect Menu kan je effecten op je audio toepassen. Let op: dit menu kan je niet bereiken als er tracks aan het afspelen of opnemen zijn. 

menueffects.jpg
 

naam actie
Amplify Verhoogt of verlaagt het volume van een of meerdere tracks.
Bass Boost Dit is een filter waarmee het volume van de lagere frequenties wordt verhoogd, terwijl de andere frequenties met rust worden gelaten.
Change Pitch changes the pitch/frequency of the selected audio without changing the tempo.
Change Speed Verandert de toonhoogte/frequentie van de geselecteerde audio, zonder het tempo te veranderen.
Change Tempo Verandert de snelheid van de audio door te resamplen. Als je de snelheid hoger maakt, wordt ook de toonhoogte hoger.
Click Removal Dit effect is gemaakt om vervelende klikjes bij opnames van LPs te verwijderen zonder de rest van de audio aan te tasten.
Compressor Comprimeert de selectie, zodat de luidste gedeeltes zachter worden gemaakt, terwijl de zachtste gedeeltes hetzelfde blijven.
Echo Dit effect herhaalt de audio die je geselecteerd hebt meerdere keren, steeds zachter. Er is een vaste pauze tussen de herhalingen.
Equalization Maak sommige frequenties/toonhoogtes harder en zachter.
Fade In Plaatst een lineaire fade-in op de geselecteerde audio.
Fade Out Plaatst een lineaire fade-out op de geselecteerde audio.
FFT Filter
Je definieert zelf een curve die toont hoeveel harder of zachter elke frequentie (toonhoogte) in het signaal gemaakt zou moeten worden.
Invert Dit effect zet de audio ondersteboven. Vaak heeft dit geen gevolgen.
Noise Removal Dit effect is ideaal om constante achtergrond ruis zoals ventilatoren of gezoem te verwijderen. Het werkt niet zo goed bij gepraat of muziek in de achtergrond.
Normalize Geeft je de mogelijkheid om je amplitude (volume) zover te versterken dat de maximale amplitude een vaste hoeveelheid is: -3 dB.
Nyquist Prompt Hiermee kan je willekeurige aanpassingen doen door middel van een programmeer taal (voor gevorderde gebruikers).
Phaser
Hiermee kan je "phase-shifted' signalen combineren met de originele audio.
Repeat Herhaalt de selectie meerdere keren.
Reverse
Dit effect keert de geselecteerde audio om.
Wahwah
Het gitaargeluid dat zo populair was in de jaren '70.
Plugins
Er zijn teveel plugins om hier te beschrijven. Experimenteer maar! 

Analyze / Analyseer

Het Analyze/Analyseer Menu geeft je verschillende manieren om je audio te meten: 

menuanalyze.jpg

Deze opties zijn meestal grijs en niet klikbaar.