Geluid opnemen


Het opnemen van geluid met Audacity is erg gemakkelijk. Het enige dat je nodig hebt is een computer waarvan de geluidskaart een microfoon (mic) of line input heeft.

 

Om te beginnen


Voordat je een opname gaat maken, moet je weten waarmee je wilt opnemen (de 'opnamebron" of "sound source") verbonden is met de audio-input van je geluidskaart. Als je dat gedaan hebt, kun je Audacity starten.

Als Audacity gestart is, moet je het eerst goed opzetten. Open daarom eerst het "preferences/voorkeuren" venster, door In je Menu-balk te klikken op: Audacity > Preferences.

Audacity_menu_prefs_01.jpg

Het "preferences" venster ziet er ongeveer zo uit:

Audacity_prefs_audio_io_01_1.jpg

Klik op "Audio I/O". I/O betekent "Input of Output:, dus "Audio I/O" Betekent "Audio Input of Output". De Audio I/O Preferences pagina is waar je de geluidsbron (audio input), en waarmee je het geluid beluistert (de output) kan kiezen. Uteindelijk zijn er veel termen, maar deze dingen zijn eigenlijk hetzelfde:

  • Input
  • Geluidsbron
  • Audio input
  • Opname apparaat
  • Opnamebron

En deze zijn ook hetzelfde:
  • Output
  • Afspeelapparaat
  • Geluidsoutput
Hoe je de input instelt, bepaalt hoe je de geluiden opneemt. De instellingen van de output bepalen hoe je de geluiden afspeelt zodat je ze kunt horen.

Laten we beginnen met de output-instellingen. Deze staan in het "playback" gedeelte. Klik daar op het "Device" (apparaat) uitklap-menu, om de audio output te kiezen die je wilt gebruiken. Vaak is "Built-in Audio" (ingebouwd geluid)) de enige mogelijke optie (behalve als je een andere geluidskaart hebt geinstalleerd). Dt betekent dat de geluidskaart op je computer gebruikt gaat worden om af te spelen, dus als je je koptelefoon of speakers in je geluidskaart geplugt hebt, zal je je geluid hierdoor horen.

Audacity_prefs_audio_io_playdev.jpg 

De input-instellingen worden gekozen van het "Recording" gedeelte. Kies daar weer het "Device" (apparaat) uitklapmenu om de audio input te kiezen die je wilt gebruiken. Vaak is "Built-in Audio" (ingebouwd geluid)) de enige mogelijke optie (behalve als je een andere geluidskaart hebt geinstalleerd). De "Built-in Audio"- optie betekent dat je je geluidskaart gaat gebruiken om geluid mee op te nemen, dus alles wat je in je geluidskaart plugt wordt opgenomen. 

Audacity_prefs_audio_io_recdev.jpg 

Gebruik in het "recording" gedeelte het "channels' (kanalen) uitklapmenu om het aantal kanalen dat je wilt gebruiken te kiezen. Een "kanaal" (ook wel "track" genoemd) refereert naar het aantal geluids-signalen dat je wilt gebruiken om op te nemen of af te spelen. Een mono-opname gebruikt 1 audio signaal (1 kanaal), en een stereo opname neemt twee audio signalen op (2 kanalen).

Audacity neemt standaard 1 (mono) kanaal op, dus je kunt dit laten staan als je opneemt met een mono-input. De meeste microfoons nemen alleen mono op. Kies "2 (stereo)" al je van een stereo audio input opneemt, zoals van een cassette of mini disc speler (of een stereo microfoon). Het is mogelijk om zelfs 16 kanalen te selecteren, maar selecteer er niet meer dan twee, behalve als je iets anders dan een normale geluidskaart hebt.

Onder het "Playback" en "Recording" gedeelte zijn drie aanvink-vakjes.

Audacity_prefs_audio_io_01_1_1.jpg 

Het eerste vakje is hier niet belangrijk, omdat we maar 1 kanaal opnemen. Als je wilt luisteren naar het geluid terwijl je het opneemt moet je of "Hardware Playthrough" of "Software Playthrough" aangevinkt hebben. "Hardware Playthrough" zorgt ervoor dat je het geluid direct van je opname bron hoor, terwjl "Software Playthrough" je het geluid laat horen, zoals het zal klinken als de opname wordt afgespeeld.

Klik nu op "Quality" om deze Voorkeurenpagina te openen:

Audacity_prefs_quality_01.jpg

Voor deze oefening hoef je alleen te letten op de eerste twee instellingen: "Default Sample Rate" en "Default Sample Format". Zet de eerste op 44100 Hz, en de tweede op "16-bit". Dan krijg je een CD kwaliteit opname.

Dit zijn de enige voorkeuren die je aanmoet passen voordat je begint op te nemen, dus klik op "OK" om de veranderingen op te slaan, en sluit het Voorkeuren Venster. Audacity onthoudt deze voorkeuren, dus als je de volgende keer gaat opnemen, hoef je de bovenstaande stappen niet meer te doorlopen.

Opnemen


Met alles correct ingesteld, kan je nu beginnen met het opnemen.

Voordat je opneemt is het belangrijk om het hardste/luidste gedeelte van de bron-audio te bekijken, zodat je niet een vervormd geluid krijgt.

Eerst moet je de "input meter" aanzetten, daar zit een knopje voor in je hoofd-scherm.

input_level_meter_02.jpg

Klik op de balken boven het microfoon symbool, of klik op de pijl naast het microfoon symbool en selecteer "Monitor Input" als volgt:  

monitor_input_01.jpg

Speel nu het luidste gedeelte van de audio die je opneemt, en kijk tegelijkertijd naar de input-niveau-meter. 

input_level_meter_01.jpg

Bij het hardste geluid, zouden de rode balken ongeveer bij -12 moeten zijn. Je kunt de input level aanpassen door het schuifje naast het microfoon symbool te slepen. 

input_volume_01.jpg

Speel het hardste/luidste deel meerdere keren af terwijl je het input niveau aanpast, tot het hoogste punt rond -12 zit. Klik hierna op de "Stop" knop: 

stop_button_01.jpg

Deze test opname hoef je niet te houden, selecteer daarom "Undo Record/Opname ongedaan maken" van het "Edit/Bewerk" menu.

undo_record_01.jpg

Nu kun je een fatsoenlijke opname maken. Klik op de "Record/Opname" knop

record_button_01.jpg

speel daarna het geluid af dat je op wilt nemen. Druk als het geluid is afgelopen, op de "Stop" knop.

Bewaar deze opname meteen door "Save Project" te selecteren van het "File" menu.

Audacity_file_save_01.jpg

Hoppa! Je opname is gedaan en opgeslagen. Je kunt hem terug afspelen door te klikken op de "Play/Afspeel" knop.

play_button_01.jpg