Tool Bar / Werkbalk

Software naam : Audacity
Software versie : 1.2 

In de werkbalk kies je de tools/gereedschappen die je gebruikt om de track zelf te bewerken. De drie belangrijkste werkbalken in Audacity zijn: 

  • Main Tool Bar / Hoofd werkbalk
  • Mixer Tool Bar / Mixer werkbalk
  • Edit Tool Bar / Bewerk werkbalk.

Main Tool Bar/ Hoofd werkbalk.

toolbarmain.jpg

Laten we iedere knop eens bekijken:

button actie
tool_select.jpg
hiermee selecteer je de audio
tool_envelope.jpg
met de envelope-tool kan je tracks in en uit-faden. 
tool_timeshift.jpg
hiermee kan je de plaatsing van tracks t.o.v. elkaar aanpassen. 
tool_zoom.jpg
hiermee kan je in en uitzoomen op een stukje van de audio. 
tool_draw.jpg
hiermee kan je in de waveforms zelf tekenen. 
transport_rewind.jpg
plaatst de cursor aan het begin van het project.
transport_play.jpg
klik op deze "play" knop om de audio in je project te horen. 
transport_record.jpg
klik op deze 'record' knop om een nieuwe track op te nemen van je geluids-input. 
transport_pause.jpg
klik hierop om te pauzeren tijdens het afspelen of opnemen, klik opnieuw om weer door te gaan. 
transport_stop.jpg
klik op de 'stop'knop of de spatiebalk om het afspelen gelijk te stoppen. 
transport_ff.jpg
plaatst de cursor aan het einde van het project.

Mixer Tool Bar / Mixer werkbalk

toolbar_io.jpg

Met deze schuifjes bewerk je de mixer-instellingen van je geluidskaart. Met het uitklapmenu rechts, kan je kiezen wat je wilt gebruiken voor je audio-input.

Input Selector / Input kiezen

toolbar_io_select.jpg 

Kies de Audio input waarmee je wilt opnemen. De driver van je geluidskaart bepaalt wat je hier kunt zien, dus deze opties veranderen per geluidskaart.

Output Slider / Output volume regelaar

toolbar_io_output.jpg

Dit is het schuifje aan de linkerkant, waarmee je output-volume van je geluidskaart kan regelen. 

Input Slider / Input volume regelaar

toolbar_io_input.jpg

Dit is het schuifje aan de rechterkant waarmee je het volume van je geluidsinput kunt regelen. 

Edit Tool Bar / Bewerk werkbalk

toobar_edit.jpg

Al deze knoppen/opties zijn ook bereikbaar via het Edit en View menu. Laten we iedere knop eens apart bekijken: 

button action
tool_edit_cut.jpg
verwijderd de geselecteerde audio en plaatst het (tijdelijk) in het geheugen.
tool_edit_copy.jpg
kopieert de geselecteerde audio van het geheugen zonder het te verwijderen uit het project. 
tool_edit_paste.jpg
plakt wat in het geheugen zit, op de plek waar de cursor (het pijltje) staat in het project. 
tool_edit_trim.jpg
verwijdert alles behalve de selectie.
tool_edit_silence.jpg
wist de audio die geselecteerd is, en plaatst er stilte voor in de plaats in plaats van het eruit te verwijderen. 
tool_edit_undo.jpg
dit maakt je laatste actie ongedaan. 
tool_edit_redo.jpg
dit herdoet de acties die je net ongedaan hebt gemaakt. 
tool_edit_zoomin.jpg
zoomt in op de horizontale as van de audio, zodat je minder tijd ziet. 
tool_edit_zoomout.jpg
zoomt uit om meer tijd te zien.
tool_edit_zoomselection.jpg
zoomt in totdat de geselecteerde audio de breedte van het scherm vult, om je selectie in detail te bekijken.
tool_edit_zoomproject.jpg
toont het hele project.