Paths/paden en Logfiles/logbestanden

Soms vind ik dat Icecast foutmelding geeft als het de logbestanden probeert te maken. De foutmelding ziet er dan zo uit: 

FATAL: could not open error logging
FATAL: could not open access logging
FATAL: Could not start logging

Als dit gebeurt open ik mijn favoriete tekst-bewerkings-probramma en bekijk het 'icecast.xml' file. Daar zoek ik deze regels:
 <logdir>/usr/local/var/log/icecast</logdir>
    <webroot>/usr/local/share/icecast/web</webroot>
    <adminroot>/usr/local/share/icecast/admin</adminroot>

Als ik deze waarden verander zodat ze naar mijn home map verwijzen:
 <logdir>/home/adam</logdir>
    <webroot>home/adam</webroot>
    <adminroot>/home/adam</adminroot>

Je gebruikt hier natuurlijk de naam van je eigen map. Verander ook de waarden in het volgende gedeelte van het configuratiebestand zodatj e het voglende leest:
 <logging>
    <accesslog>access.log</accesslog>
    <errorlog>error.log</errorlog>
    <loglevel>4</loglevel> <!-- 4 Debug, 3 Info, 2 Warn, 1 Error -->

  </logging>

En in je home map type je het volgende:

touch access.log error.log

Het touch commando maakt wat lege bestanden waar icecast2 heen kan schrijven. Hierna doet Icecast het vaak gewoon goed. Als je een text-verwerker pakt en dit wachtwoord veranderd etc, en Icecast draaide al, moet je Icecast stopzetten (ctrol en c tegelijkertijd intikken) en daarna Icecast herstarten.