Verbinden met het Internet

Als je je linux computer opstart, en je een browser hebt geopend, en je kunt niet online, kan je een probleem hebben. Het makkelijkste om dit op te lossen is door een locale linux nerd aan te spreken, omdat er veel dingen zijn die het probleem kunnen vooraarzaken. Je kunt echter wel wat doen voordat je de linux nerd gaat zoeken. Probeer:
dhcpcd eth0

of dit:

dhclient eth0

Deze commando's proberen om een verbinding te maken met het internet, via je ethernet kaart. Je ethernetkaart wordt vaak aangesproken met een alias, in dit geval (en heel vaak) is het alias eth0. Als je meer dan een manier hebt om met het internet te verbinden, zullen deze opeenvolgend genummerd zijn. Mijn draadloze verbinder heet b.v. eth1. Het commando vraagt om een IPadres voor je computer. De bovenstaande twee commando's kunnen een van de drie volgende resultaten hebben:

  • Het zorgt ervoor dat je terminal er voor een lange tijd mee kapt, zonder reactie.Om een of andere reden ga je geen IPadres krijgen. Vraag daarom je systeem beheerder voor hulp. De meest voorkomende reden is dat je een 'dedicated' IP adres nodig hebt.

  • Je krijgt een foutmelding dat het een onbekend commando is.

Je hebt de dhcpcd of dhclient commando's neit geinstalleerd, of je hebt de privileges niet die je nodig hebt om het commando uit te voeren. In dit egval moet je de linux nerd spreken, of je systeembeheerder

  • Je krijgt een IPadres (helaas krijg je geen feedback in text, je moet daarom je browser opnieuw proberen om te kijken of het gewerkt heeft.

Als je erg ambitieus wordt, kan je ook over het ifconfig commando leren. Het is een belangrijk commando voor het netwerken met Linux, maar het kan zijn dat je meer over Linux wilt weten, voordat je aan deze begint. Er is een handig help-bestand over dit commando, die je kunt bekijken door
man ifconfig 

te tikken in de terminal. Je kan ook gewoon dit tikken

ifconfig 

of

ifconfig -a 

om informatie te krijgen over hoe je machine momenteel geconfigureerd is. Let erop dat online komen ingewikkeld kan zijn, vraag daarom iemand om hulp, of probeer online hulp te krijgen via een andere computer en gebruik zoekmachines om meer over Linux en het internet te weten te komen.